Komitet Zarządzający

Pracą Urzędu kieruje, zgodnie ze strategicznymi wytycznymi określonymi przez Komitet Zarządzający, dyrektor Urzędu (Decyzja2009/496/WE, Euratom).

Parlament

(Prezydencja Komitet Zarządzający: Parlament)
Holder Klaus WELLE
Zastępcy Giancarlo Vilella / Roger Marie Dubois / Andrea Bartolini
 

Rada

Holder Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Zastępcy Reijo Kemppinen / Paul Reiderman / Inés Hempel / Vincenzo Le Voci
 

Komisja

Posiadacz Alexander ITALIANER
Zastępcy Paraskevi Michou /Julien Guerrier
 

Trybunał Sprawiedliwości

Posiadacz Alfredo CALOT ESCOBAR
Zastępcy Francis Schaff / Marc Schauss
 

Zastępca członka

Posiadacz Eduardo RUIZ GARCÍA
Zastępcy Fabrice Mercade
 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Posiadacz Luis PLANAS / Nicolas ALEXOPOULOS
Zastępcy Eléonora Di Nicolantonio
 

Komitet Regionów

Posiadacz Jiri BURIANEK
Zastępcy Ian Barber / Achim Ladwig / Eszter Wirtz
 

Europejski Bank Centralny (obserwatora)

Posiadacz Mikael STENSTRÖM
Zastępcy Charles Hagon / Marcello Di Pietro / Heike Nitschner / Joellen Perry