Kontakt

Państwa pytania?

Jeśli chcą Państwo otrzymać odpowiedź w jednym z poniższych języków, proszę zaznaczyć właściwe pole

Adres pocztowy i mapa:

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Obecnie biura Urzędu Publikacji znajdują się w dwóch różnych miejscach w Luksemburgu:

— 2, rue Mercier
— 135, rue Adolphe Fischer