Personlig integritet | Översikt | Kontakt | Vanliga frågor
Den här webbplatsen är en del av
 
 
 
 
 
 

Kontakta oss

Om du har en fråga som publikationsbyråns verksamhet eller produkter, men inte kan hitta svaret under rubriken Frågor och svar ovan, ber vi dig skriva till oss. Ange fullständigt namn och adress samt det EU-språk på vilket du vill få svaret.

E-post:info@publications.europa.eu

Hur kan jag informera publikationsbyrån om att en länk på någon av webbsidorna inte fungerar

Om en länk inte fungerar på våra webbsidor, ber vi dig kontakta vår webbmaster direkt. Skicka med en kopia på felmeddelandet och ange webbadressen ( URL) i ditt e-postmeddelande.

E-post: op-webmaster@publications.europa.euLinks to Publications
Office's websites

EU publications:

Research & development:

EU law:

Tenders:

EU directory: