Personlig integritet | Översikt | Kontakt | Vanliga frågor
Den här webbplatsen är en del av
 
 
 
 
 
 

Europeiska unionens officiella tidning

Den officiella källan till EU:s lagstiftning

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den enda publikation som utges varje vardag på EU:s alla officiella språk.

Den består av två serier (L-serien för lagstiftning och C-serien för upplysningar och meddelanden) samt ett supplement (S-serien för offentlig upphandling). Det finns även en elektronisk del till C-serien med beteckningen EUT  C E.

 Links to Publications
Office's websites

EU publications:

Research & development:

EU law:

Tenders:

EU directory: