Vyhlásenie o mlcanlivosti | Mapa stránok | Kontakt | Najčastejšie otázky
Táto stránka je súčasťou servera
 
 
 
 
 
 

Úradný vestník Európskej únie

Zdroj práva EÚ

Úradný vestník Európskej únie (Ú. v. EÚ) je jediným periodikom, ktoré vychádza v každý pracovný deň vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie (EÚ).

Pozostáva z dvoch navzájom súvisiacich sérií (séria L pre legislatívu, séria C pre informácie a oznamy) a z vedľajšej série (séria S pre verejné tendre). Existuje aj elektronická časť série C, známa ako Ú. v. EÚ C E.

 Links to Publications
Office's websites

EU publications:

Research & development:

EU law:

Tenders:

EU directory: