Privacyverklaring | Sitemap | Contact | Vraagbaak
Deze site maakt deel uit van
 
 
 
 
 
 

Publicatieblad van de Europese Unie

De gezaghebbende bron van de Gemeenschapswetgeving

Het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) is de enige periodiek die iedere werkdag in alle officiële talen van de Europese Unie (EU) verschijnt.

Het bestaat uit twee elkaar aanvullende series (serie L voor wetgeving en serie C voor mededelingen en bekendmakingen) en een supplement (serie S voor aankondigingen van overheidsopdrachten). De serie C heeft ook een elektronische afdeling, het PB CE.

 Links to Publications
Office's websites

EU publications:

Research & development:

EU law:

Tenders:

EU directory: