Tietosuojailmoitus | Sivustokartta | Yhteydenotot | Usein kysyttyä
Tämä on osa Europa-sivustoa
 
 
 
 
 
 

Euroopan unionin virallinen lehti

EU-lainsäädännön virallinen lähde

Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL) on ainoa julkaisu, joka ilmestyy kaikkina arkipäivinä Euroopan unionin kaikilla virallisilla kielillä.

Se koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä sarjasta (L-sarja lainsäädäntöä varten ja C-sarja tiedonantoja ja ilmoituksia varten) sekä täydennysosasta (S-sarja julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia varten). C-sarjaan kuuluu myös sähköisessä muodossa oleva osa EUVL C E.

 Links to Publications
Office's websites

EU publications:

Research & development:

EU law:

Tenders:

EU directory: