Isikuandmete kaitse | Sisujuht | Kontakt | KKK
See veebileht on Europa osa
 
 
 
 
 
 

Euroopa Liidu Teataja

ELi õiguse ametlik allikas

Euroopa Ühenduste Teataja (EÜT) on ainus perioodiline väljaanne, mida avaldatakse igal tööpäeval kõikides Euroopa Liidu (EL) ametlikes keeltes.

See koosneb kahest seotud seeriast (L sisaldab õigusakte ning C informatsiooni ja teateid) ja lisast (S-seeria avalike hangete pakkumiste avaldamiseks). C-seeria juurde kuulub ka elektrooniline ELT C E osa.

 Links to Publications
Office's websites

EU publications:

Research & development:

EU law:

Tenders:

EU directory: