Wat doen wij

Het Publicatiebureau geeft het dagelijkse Publicatieblad van de Europese Unie uit in 23 officiële EU-talen

Het Publicatiebureau geeft het dagelijkse Publicatieblad van de Europese Unie uit in 23 officiële EU-talen (24 wanneer ook het Iers verplicht is).

Vanaf 1 juli 2013 is alleen de elektronische versie van het PB (e-PB) authentiek en rechtsgeldig (Verordening (EU) nr. 216/2013).

Elk jaar produceert het Publicatiebureau talloze publicaties in gedrukte of elektronische vorm om het beleid van de EU-instellingen en andere organen onder de aandacht te brengen.

Elk jaar produceert het Publicatiebureau talloze publicaties in gedrukte of elektronische vorm om het beleid van de EU-instellingen en andere organen onder de aandacht te brengen.

Online-diensten

Het Publicatiebureau beheert verschillende websites:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex geeft u gratis toegang tot het EU-recht in 23 officiële EU-talen (24 wanneer ook het Iers verplicht is). U kunt er ook de wetgevingsprocedures volgen. De database wordt dagelijks bijgewerkt en bevat meer dan 3 miljoen documenten, waarvan sommige teruggaan tot 1951.  

  In deze korte video ziet u wat EUR-Lex is en waarvoor u het kunt gebruiken. Het is een Engelstalige video met ondertitels in het Nederlands en 23 andere talen.

 • EU Bookshop

  EU Bookshop is een online-bibliotheek en -boekwinkel van publicaties van de instellingen en andere organen van de EU.  

 • Het opendataportaal van de EU

  Het opendataportaal van de EUis het centraal toegangspunt voor de gegevens van de instellingen en andere organen van de Europese Unie.

 • TED

  Ted (Tenders Electronic Daily) is de onlineversie van het "Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie", dat de Europese overheidsaanbestedingen bevat. In TED worden dagelijks ongeveer 1700 aankondigingen van overheidsopdrachten gepubliceerd.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho is de officiële contactadressengids van alle EU-instellingen en andere organen.

 • CORDIS

  CORDIS (Informatiedienst voor communautair onderzoek en ontwikkeling) is een portaalsite van de Europese Commissie waar u informatie kunt vinden over alle door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten en alle resultaten daarvan.

Tools en handleidingen

 • De Interinstitutionele schrijfwijzer bevat de stijlregels en andere afspraken die moeten worden nageleefd door alle Europese instellingen en organen. Hij bestaat in de 24 officiële EU-talen ( voor Kroatisch gaat het om een ontwerpversie).

 • Eurovoc is een meertalige en multidisciplinaire thesaurus voor de activiteiten van de EU, in het bijzonder het Europees Parlement. Het bevat termen in 23 officiële EU-talen en het Servisch.

 • Het Metadataregister (MDR) bevat metadatadefinities, lexica van gedefinieerde termen (referentielijsten) en andere referentiegegevens voor raadpleging, validering en hergebruik, ook in machine-leesbaar formaat.

Jaarlijks activiteitenverslag

Het jaarlijks activiteitenverslag in 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Bijlage 1 excel - 100KB [103 KB] - Bijlage 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Bijlage 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Het jaarlijks activiteitenverslag in 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Bijlage 1 excel - 100KB [100 KB] - Bijlage 2 excel - 73KB [73 KB] - Bijlage 3 excel - 96KB [96 KB]

Het jaarlijks activiteitenverslag in 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Bijlagen pdf - 348 KB [348 KB]