Contact

Heeft u nog vragen?

Mogen wij u ook, in plaats van in uw eigen taal, in een van de volgende talen antwoorden? Vaak krijgt u dan sneller antwoord. Zo ja, in welke taal of talen dan?

Postadres en kaarten:

Publicatiebureau van de Europese Unie

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Het Publicatiebureau is momenteel gevestigd op twee verschillende plaatsen in Luxemburg:

— 2, rue Mercier
— 135, rue Adolphe Fischer