Publikāciju biroja logotipi

Publikāciju biroja logotipus trešās personas drīkst izmantot tikai tad, ja:

— ir lūgta atļauja un tā ir saņemta pirms logotipu izmantošanas;

— nepastāv iespēja, ka logotipu izmantotāju varētu sajaukt ar Publikāciju biroju;

— logotipi netiek izmantoti mērķiem vai darbībām, kas ir pretrunā Eiropas Savienības mērķiem un principiem;

— logotipus neizmanto veidā, kas tieši vai netieši vedina domāt, ka Publikāciju birojs piekrīt savu logotipu lietotāja mērķiem un pasākumiem vai tos atbalsta.

Ja gribat lūgt atļauju izmantot Publikāciju biroja logotipus, lūdzu rakstiet uz šādu e-pasta adresi: op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Vietnes “ES tiesību akti un publikācijas” logotips

“EUR-Lex” logotipi

“EU Bookshop” logotipi

TED logotipi

“EU Whoiswho” logotipi