Pārredzamība

Atbilstīgi Komisijas saistībām par labu caurskatāmībai ģenerāldirektori publicē informāciju par savām sanāksmēm ar organizācijām un pašnodarbinātām personām.

Informācija par sanāksmēm ģenerāldirektors Rudolf STROHMEIER