Databeskyttelseserklæring | Oversigt | Kontakt | Ofte stillede spørgsmål
Denne webside er en del af
 
 
 
 
 
 

Velkommen til Publikationskontoret

Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (Publikationskontoret) er et interinstitutionelt kontor, der skal sikre, at publikationerne fra EF's og EU's institutioner bliver udgivet( AFGØRELSE 2009/496/EF, Euratom).

Desuden tilbyder Publikationskontoret en række onlinetjenester, der giver fri adgang til information om EU-lovgivning(EUR-Lex), EU-publikationer (EU Bookshop), offentlige indkøb i EU (TED), samt forskning og udvikling i EU(CORDIS).

OP on Twitter OP on Facebook

Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2013
Kommissionens årsberetning giver en oversigt over EU-aktiviteter i det seneste år EU Bookshop.

Banner for Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2013       

Seneste nyheder

> General report on the activities of the European Union 2013

Every year, the EU gives a summary of all its activities. (25.2.2014)


> Act, react, impact

For many around the world, the EU is a model of solidarity, security, stability and political cooperation. (25/02/2014)


> Act, react, impact

The European Parliament now has more power, both to set the political direction of Europe and over the day-to-day decisions which affect us all. (25/02/2014)


> Act, react, impact

Currently, employment is a major concern, with 26 million European citizens out of work. (25/02/2014)


> Study on international activities in the field of data collection on gender-based violence across the EU

The aim of the study is to review data collection activities related to gender-based violence by EU bodies and other international organisations. (25/02/2014)


> Food safety

Protecting the health of humans, animals and plants at every stage of the food production process is a key public health and economic priority. (25/02/2014)


> Europe and Agriculture

Book for children with stickers (agriculture in the 24 countries). (25/02/2014)


> Accessible tourism

The European Destinations of ExcelleNce (EDEN) initiative is based on national competitions which result in the selection of a tourist ‘destination of excellence’ for each country. (25/02/2014) 

       

Links to Publications
Office's websites

EU publications:

Research & development:

EU law:

Tenders:

EU directory: