Tevékenységünk

A Kiadóhivatal készíti el és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapját, amely naponta jelenik meg az EU 23 hivatalos nyelvén

A Kiadóhivatal készíti el és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapját, amely naponta jelenik meg az EU 23 hivatalos nyelvén (vagy mind a 24 hivatalos nyelven, ha az adott lapszám ír nyelven is megjelenik).

2013. július 1-je óta a Hivatalos Lap elektronikus kiadása hiteles és joghatással bír (216/2013/EU rendelet).

A Kiadóhivatal minden évben – az EU szakpolitikai és kommunikációs tevékenysége keretében – számos kiadványt készít és tesz közzé papír és elektronikus formátumban.

A Kiadóhivatal minden évben – az EU szakpolitikai és kommunikációs tevékenysége keretében – számos kiadványt készít és tesz közzé papír és elektronikus formátumban.

Az online szolgáltatásokat

A Kiadóhivatal több webportált üzemeltet, amelyek különféle szolgáltatásokat nyújtanak az európai polgárok részére:

 • EUR-Lex

  Az EUR-Lex ingyenes hozzáférést biztosít az európai uniós joganyaghoz az EU 23 hivatalos nyelvén (vagy mind a 24 hivatalos nyelven, ha az adott dokumentum ír nyelven is elkészült). Az EUR-Lexen továbbá jól nyomon követhetők az EU jogalkotási eljárásai. A naponta frissített adatbázis több mint hárommillió dokumentumot tartalmaz, melyek közül néhány még 1951-ben keletkezett.

  Ez a kisfilm röviden ismerteti az EUR-Lex portált: hogyan működik, mire használható. A film angol nyelven készült, az EU 24 nyelvén feliratozzuk.

 • EU Bookshop

  Az EU Bookshop az Európai Unió intézményei és egyéb szervei által készített kiadványokat tartalmazó online könyvtár és könyvesbolt.  

 • A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján

  A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján egy helyen érhetők el az EU intézményei és szervei által kezelt, illetve nyilvántartott adatok.

 • TED

  Az EU közbeszerzési értesítője, a Ted (Tenders Electronic Daily) a „Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához” c. kiadvány online változata, amelyben uniós közbeszerzési hirdetmények jelennek meg. A TED-portálon naponta kb. 1700 közbeszerzési felhívásra lehet pályázni.

 • EU Whoiswho

  Az EU Whoiswho az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke, amelyben megtalálhatók az uniós intézmények és szervek különböző szervezeti egységeinek a kapcsolattartási adatai.

 • CORDIS

  A CORDIS (Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat) az Európai Bizottság nyilvános adattára és portálja, amely az uniós finanszírozású kutatási projektekkel kapcsolatos információk és projekteredmények közzétételére szolgál.

Eszközök és kézikönyvek

 • Az Intézményközi Kiadványszerkesztési Útmutató foglalja össze a valamennyi uniós intézményre és szervre nézve kötelező helyesírási és kiadványszerkesztési szabályokat. A kiadvány az EU 24 hivatalos nyelvén érhető el (a horvát nyelvű változat tervezet formájában áll rendelkezésre).

 • Az Eurovoc az Európai Unió többnyelvű multidiszciplináris tezaurusza, amely az EU, főképp az Európai Parlament tevékenységéhez kapcsolódó szókincset tartalmazza az EU 23 hivatalos nyelvén, valamint szerbül.

 • A Metaadatjegyzék (Metadata Registry, MDR) közvetlenül vagy géppel olvasható formátumban rendelkezésre álló metaadatokat, adatelemszótárakat és egyéb referenciaadatokat tartalmaz, melyekbe be lehet tekinteni egyeztetési vagy egyéb célból, illetve azokat fel lehet használni saját adatkészlet vagy alkalmazás létrehozására.

Éves tevékenységi jelentések

Éves tevékenységi jelentés 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Melléklet 1 excel - 100KB [103 KB] - Melléklet 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Melléklet 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Éves tevékenységi jelentés 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Melléklet 1 excel - 100KB [100 KB] - Melléklet 2 excel - 73KB [73 KB] - Melléklet 3 excel - 96KB [96 KB]

Éves tevékenységi jelentés 2013 AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Mellékletek pdf - 348 KB [348 KB]