An obair a dhéanaimid

Foilsíonn Oifig na bhFoilseachán Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh gach lá i dtrí cinn is fiche de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh

Foilsíonn Oifig na bhFoilseachán Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh gach lá i dtrí cinn is fiche de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (agus nuair a bhíonn an Ghaeilge de dhíth foilsítear í sna 24 theanga oifigiúla).

Ón 1 Iúil 2013, is é an leagan leictreonach den Iris Oifigiúil atá barántúil agus a bhfuil éifeacht dhlíthiúil aige (Rialachán (AE) Uimh. 216/2013).

Gach bliain, táirgeann Oifig na bhFoilseachán an iliomad foilseachán a bhaineann le beartais agus le gníomhaíochtaí cumarsáide na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí Eorpacha agus cuireann sí ar fáil iad i bhformáidí páipéir nó leictreonacha.

Gach bliain, táirgeann Oifig na bhFoilseachán an iliomad foilseachán a bhaineann le beartais agus le gníomhaíochtaí cumarsáide na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí Eorpacha agus cuireann sí ar fáil iad i bhformáidí páipéir nó leictreonacha.

Online services

Tá suíomhanna gréasáin éagsúla á riar ag Oifig na bhFoilseachán ina gcuirtear seirbhísí ar leith ar fáil do shaoránaigh na hEorpa:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex tá rochtain saor in aisce ar an suíomh seo ar dhlí an Aontais Eorpaigh i dtrí cinn is fiche de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (agus nuair a bhíonn an Ghaeilge de dhíth foilsítear í sna 24 theanga oifigiúla). Tá áis ar an suíomh a ligeann don úsáideoir súil a choinneáil ar na nósanna imeachta reachtacha. Déantar an bunachar sonraí a nuashonrú gach lá agus tá breis agus 3 mhilliún mír ann; tá roinnt de na téacsanna atá ann ag dul siar go 1951.  

  San fhíseán gearr seo tugtar míniú ar cad is Eur-Lex ann agus conas is féidir úsáid a bhaint as. Is i mBéarla atá sé agus tá fotheidil i 24 theanga an Aontais Eorpaigh le fáil.

 • EU Bookshop

  EU Bookshop is leabharlann agus siopa leabhar ar líne é an suíomh seo inar féidir teacht ar fhoilseacháin institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh.  

 • Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh

  Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh tá teacht sa suíomh gréasáin amháin seo ar shonraí uile institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh.

 • TED

  Ted (Tenders Electronic Daily) is é atá sa suíomh seo an leagan ar líne den 'Forlíonadh a ghabhann le hIris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh’, forlíonadh a bhaineann go sonrach leis an soláthar poiblí Eorpach. Cuirtear thart ar 1 700 fógra i dtaobh soláthar poiblí ar fáil ar an suíomh gach lá.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho seo eolaire oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Tá liosta ann de sheoltaí institiúidí agus chomhlachtaí uile an Aontais Eorpaigh.

 • CORDIS

  CORDIS (the Community Research and Development Information Service) seo an phríomhthairseach phoiblí atá ag an gCoimisiún Eorpach agus úsáidtear í le faisnéis a scaipeadh faoi na tionscadail taighde uile a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach agus na torthaí a bhí orthu.

Uirlisí agus lámhleabhair

 • An Treoir Stíle Idirinstitiúideach seo rialacha agus coinbhinsiúin stíle nach mór d'institiúidí agus comhlachtaí uile an Aontais Eorpaigh a úsáid. Tá an Treoir Stíle ar fáil i gceithre theanga is fiche oifigiúla an Aontais (dréacht atá sa leagan Cróitise).

 • Eurovoc seo teasáras ilteangach ildisciplíneach ina bhfuil téarmaí a bhaineann le hobair an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe le hobair Pharlaimint na hEorpa. Tá téarmaí ann i dtrí cinn is fiche de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus sa tSeirbis freisin.

 • Metadata Registry (MDR) is é atá ar fáil sa suíomh seo sainmhínithe ar mheiteashonraí, liostaí luachanna le haghaidh stór focal rialaithe (táblaí d'údaráis) agus sonraí tagartha eile is féidir a bhreathnú, a sheiceáil agus a athúsáid i bhformáidí atá inléite ag an duine agus ag meaisín.

Tuarascálacha bliantúla gníomhaíochta

Tuarascáil bhliantúil ghníomhaíochta 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Iarscríbhinn 1 excel - 100KB [103 KB] - Iarscríbhinn 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Iarscríbhinn 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Tuarascáil bhliantúil ghníomhaíochta 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Iarscríbhinn 1 excel - 100KB [100 KB] - Iarscríbhinn 2 excel - 73KB [73 KB] - Iarscríbhinn 3 excel - 96KB [96 KB]

Tuarascáil bhliantúil ghníomhaíochta 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Iarscríbhinní pdf - 348 KB [348 KB]