An Coiste Bainistíochta

Is é an Stiúrthóir a dhéanann bainistíocht ar an Oifig de réir na dtreoirlínte straitéiseacha atá leagtha síos ag an gCoiste Bainistíochta (Cinneadh 2009/496/CE, Euratom).

An Pharlaimint

(Cathaoirleach an Choiste Bainistíochta: an Pharlaimint)
Sealbhóir oifige Klaus WELLE
Ionadaithe Giancarlo Vilella / Roger Marie Dubois / Andrea Bartolini
 

An Chomhairle

Sealbhóir oifige Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Ionadaithe Reijo Kemppinen / Paul Reiderman / Inés Hempel / Vincenzo Le Voci
 

An Coimisiún

Sealbhóirí oifige Alexander ITALIANER
Ionadaí Paraskevi Michou / Julien Guerrier
 

An Chúirt Bhreithiúnais

Sealbhóir oifige Alfredo CALOT ESCOBAR
Ionadaí Francis Schaff / Marc Schauss
 

An Chúirt Iniúchóirí

Sealbhóir oifige Eduardo RUIZ GARCÍA
Ionadaí Fabrice Mercade
 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Sealbhóirí oifige Luis PLANAS / Nicolas ALEXOPOULOS
Ionadaí Eléonora Di Nicolantonio
 

Coiste na Réigiún

Sealbhóir oifige Jiri BURIANEK
Ionadaithe Ian Barber / Achim Ladwig / Eszter Wirtz
 

Banc Ceannais na hEorpa (breathnóir)

Sealbhóir oifige Mikael STENSTRÖM
Ionadaithe Charles Hagon / Marcello Di Pietro / Heike Nitschner / Joellen Perry