Tehtävät

Julkaisutoimisto julkaisee päivittäin Euroopan unionin virallisen lehden 23 virallisella EU-kielellä

Julkaisutoimisto julkaisee päivittäin Euroopan unionin virallisen lehden 23 virallisella EU-kielellä (24 kielellä, jos iiri on mukana).

1. 7.2013 alkaen Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen versio on todistusvoimainen ja sillä on oikeusvaikutuksia (asetus (EU) N:o 216/2013).

Julkaisutoimisto tuottaa joka vuosi useita EU-elinten viestintä- ja toimintapolitiikkaan liittyviä julkaisuja paperilla tai sähköisessä muodossa.

Julkaisutoimisto tuottaa joka vuosi useita EU-elinten viestintä- ja toimintapolitiikkaan liittyviä julkaisuja paperilla tai sähköisessä muodossa.

Online services

Julkaisutoimisto ylläpitää useita kansalaisten käytössä olevia sivustoja, kuten:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex josta on pääsy EU-lainsäädäntöön 23 virallisella EU-kielellä (24 kielellä, jos iiri on mukana). Sen avulla voi myös seurata lainsäädäntömenettelyn etenemistä. Tietokantaa ajantasaistetaan päivittäin, ja se sisältää yli 3 miljoonaa nimikettä, joista vanhimmat ovat vuodelta 1951.  

  Tällä videolla kerrotaan, mikä EUR-Lex on ja mihin sitä käytetään. Englanninkieliseen videoon on saatavilla tekstitys kaikilla 24 virallisella EU-kielellä.
   

 • EU Bookshop

  EU Bookshop on verkossa toimiva kirjasto ja kirjakauppa, jonka valikoimaan kuuluvat EU:n toimielinten ja laitosten julkaisut.  

 • EU:n avoimen datan portaalista

  EU:n avoimen datan portaalista pääsee keskitetysti EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaan data-aineistoon.

 • TED

  Ted (Tenders Electronic Daily) on Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversio, jossa julkaistaan eurooppalaisia julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia. TEDissä on päivittäin nähtävillä noin 1 700 ilmoitusta julkisista hankinnoista.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho on EU:n toimielinten ja laitosten virallinen hakemisto, jossa on niiden yhteystiedot.

 • CORDIS

  CORDIS eli yhteisön tutkimus- ja kehitystietopalvelu on julkinen arkisto ja portaali, jonka kautta Euroopan komissio jakaa tietoa kaikista EU-rahoitusta saavista tutkimushankkeista ja niiden tuloksista.

Ohjeita ja oppaita

 • Toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa esitetään ne yhteiset käytänteet, joita kaikkien EU-toimielinten ja laitosten on julkaisuissaan noudatettava. Tekstinlaadinnan ohjeet ovat saatavilla 24 virallisella EU-kielellä (kroaatinkielinen versio on valmisteilla).

 • Eurovoc on monikielinen ja monialainen tesaurus, joka kattaa Euroopan unionin kaikki toimialat. Tesauruksen erityinen painopiste on Euroopan parlamentin toiminnassa. Se sisältää termejä 23 virallisella EU-kielellä sekä myös serbiaksi.

 • Metatietorekisteri (MDR) sisältää metatietojen määritelmiä ja viitetaulukoita sekä ihmisen ymmärtämässä että koneellisesti luettavassa muodossa..

Vuotuiset toimintakertomukset

Vuotuisessa toimintakertomuksessa 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Liite 1 excel - 100KB [103 KB] - Liite 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Liite 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Vuotuisessa toimintakertomuksessa 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Liite 1 excel - 100KB [100 KB] - Liite 2 excel - 73KB [73 KB] - Liite 3 excel - 96KB [96 KB]

Vuotuisessa toimintakertomuksessa 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Liitteet pdf - 348 KB [348 KB]