Oswiadczenie o polityce prywatnosci | Mapa strony | Kontakt | FAQ
Ta strona jest częścią portalu
 
 
 
 
 
 

EUR-LEX

Instytucje Unii Europejskiej zapewniają dostęp do unijnych aktów prawnych za pośrednictwem bezpłatnej wielojęzycznej bazy EUR-Lex.

EUR-Lex

EUR-Lex to łatwy dostęp do unijnych przepisów. Umożliwia wygodne korzystanie online z takich źródeł, jak Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, traktaty, obowiązujące prawodawstwo, dokumenty Komisji Europejskiej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej oraz zbiór aktów prawnych w wersji skonsolidowanej. Zawiera również linki do innych źródeł informacji, takich jak rejestry instytucji i internetowe strony prawne UE i państw członkowskich.

EUR-Lex oferuje zharmonizowane funkcje wyszukiwania – obejmujące w pełni zintegrowaną i zaawansowaną  wyszukiwarkę numerów CELEX, co umożliwia dogłębną analizę dokumentów i aspektów prawnych. Dostęp do wszystkich typów dokumentów jest bezpłatny (w formacie HTML, PDF, Word i TIF). Dokumenty są w miarę możliwości udostępniane we wszystkich 24 językach urzędowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.Links to Publications
Office's websites

EU publications:

Research & development:

EU law:

Tenders:

EU directory: