Mida me teeme

Väljaannete talitus avaldab iga päev Euroopa Liidu Teataja ELi 23 ametlikus keeles

Väljaannete talitus avaldab iga päev Euroopa Liidu Teataja ELi 23 ametlikus keeles (24 keeles, kui on vaja avaldada ka iiri keeles).

Alates 1. juulist 2013 on Euroopa Liidu Teataja elektrooniline versioon (e-ELT) autentne ning õiguslikult siduv (määrus (EL) nr 216/2013).

Väljaannete talitus avaldab igal aastal palju väljaandeid, mis on seotud ELi institutsioonide ja muude asutuste poliitika ning teabevahetusega, muutes need kättesaadavaks kas paberkandjal või elektrooniliselt.

Väljaannete talitus avaldab igal aastal palju väljaandeid, mis on seotud ELi institutsioonide ja muude asutuste poliitika ning teabevahetusega, muutes need kättesaadavaks kas paberkandjal või elektrooniliselt.

Teenused Internetis

Väljaannete talitus haldab eri veebisaite, mis pakuvad Euroopa kodanikele konkreetseid teenuseid:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex võimaldab tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu õigusele ELi 23 ametlikus keeles (24 keeles, kui on vaja avaldada ka iiri keeles). Samuti saab selle vahendusel jälgida seadusandlike menetluste käiku. Andmebaasi ajakohastatakse iga päev ning see sisaldab üle 3 miljoni kirje. Vanimad dokumendid pärinevad 1951.  

  Selles lühivideos selgitatakse, mis on EUR-Lex ja kuidas seda kasutada. Video on ingliskeelne koos subtiitritega 24s ELi keeles.

 • EU Bookshop

  EU Bookshop on veebipõhine raamatukogu ja -kauplus, mis sisaldab institutsioonide ning muude Euroopa Liidu asutuste väljaandeid.  

 • ELi avatud andmete portaal

  ELi avatud andmete portaal võimaldab ühtset juurdepääsu ELi institutsioonide ja muude asutuste andmetele.

 • TED

  Ted (Tenders Electronic Daily) on Euroopa Liidu Teataja kaasande internetiversioon, mis annab teavet Euroopa riigihangete kohta. Iga päev avaldatakse TEDis ligikaudu 1700 riigihanketeadet.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho on Euroopa Liidu ametlik kontaktkataloog. Selles on loetletud kõigi ELi institutsioonide ja muude asutuste kontaktandmed.

 • CORDIS

  CORDIS (ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus) on Euroopa Komisjoni peamine avalik andmehoidla ning portaal, mida kasutatakse teabe levitamiseks kõigi ELi rahastatavate teadusprojektide ja nende tulemuste kohta kõige laiemas võimalikus tähenduses.

Abivahendid ja juhendid

 • Institutsioonidevaheline stiilijuhis sisaldab keelereegleid ja kokkuleppeid, mida kõik ELi institutsioonid ning asutused järgima peavad. See on olemas ELi 24 ametlikus keeles (horvaadikeelne versioon on esialgne).

 • Eurovoc on mitmekeelne erinevate valdkondade termineid sisaldav tesaurus, mis hõlmab ELi ning eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusvaldkondi. See sisaldab termineid ELi 23 ametlikus keeles ja lisaks ka serbia keeles.

 • Metaandmete register (MDR) sisaldab metaandmete määratlusi, kontrollitavate väärtuste sõnastikke (asutuste tabelid) ning muid viiteandmeid konsulteerimiseks, valideerimiseks ja taaskasutamiseks nii inimesele kui ka masinale loetavas vormingus.

Iga-aastased tegevusaruanded

Iga-aastases tegevusaruandes 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Lisa 1 excel - 100KB [103 KB] - Lisa 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Lisa 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Iga-aastases tegevusaruandes 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Lisa 1 excel - 100KB [100 KB] - Lisa 2 excel - 73KB [73 KB] - Lisa 3 excel - 96KB [96 KB]

Iga-aastases tegevusaruandes 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Lisad pdf - 348 KB [348 KB]