Läbipaistvus

Peadirektorid avaldavad komisjoni läbipaistvuspoliitika raames teavet organisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega toimuvate kohtumiste kohta.

Teave koosolekutel peadirektor Rudolf STROHMEIER