Δημόσιες συμβάσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται μόνο προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Υπηρεσίας Εκδόσεων με τη σειρά λήξης των προθεσμιών τους. Κάνοντας κλικ στον τίτλο, θα βρείτε τη σχετική σελίδα στη βάση δεδομένων TED (διαδικτυακή μορφή του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα σχετικά έγγραφα, όπως προδιαγραφές ή διευκρινίσεις. Στη βάση δεδομένων TED μπορείτε να βρείτε όλες τις δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών της Υπηρεσίας Εκδόσεων (προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις ανάθεσης συμβάσεων, ετήσιους καταλόγους αναδόχων).

Προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαδικασίες με διαπραγμάτευση

The Publications Office is planning to launch a negotiated procedure for IT services for development of the application "ELI annotation tool" (ELI - European Legislation Identifier).

The companies interested in participating in the abovementioned call for tenders are requested to inform the Publications Office by sending an e-mail to OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu no later than 16.00 (CET/CEST) on 6/10/2016. The e-mail must be accompanied by a short description of the economic activities of the company with regard to the subject of the procedure (maximum of two (2) A4-pages), which will be used to assess the company's eligibility to participate.

The subject (title) of the e-mail must be "AO 10673 Development of ELI annotation tool " and the e-mail must indicate the name and postal address of the interested party, the e-mail address to which the tender documents should be sent, and where possible the name of a contact person.

The documentation related to this invitation to tender is only available in English.

Please note that this announcement does not commit the Publications Office to launching the announced negotiated procedure or to inviting all eligible candidates to present an offer.

Ετήσιοι κατάλογοι συμβάσεων

Συμβάσεων που ανέθεσε η Υπηρεσία Εκδόσεων με αξία άνω των 15.000 και μέχρι τα 135.000 ευρώ

2015 Συμβάσεων με αξία άνω των 15.000 και μέχρι τα 135.000 ευρώ

 

Συμβάσεις μικρής αξίας που ανέθεσε η Υπηρεσία Εκδόσεων με αξία άνω των 15.000 και μέχρι τα 60.000 ευρώ
(άρθρο 124(4) κανόνες εφαρμογής)

2014 Συμβάσεις μικρής αξίας
2013 Συμβάσεις μικρής αξίας

 

Ετήσιες πληροφορίες για συγκεκριμένες συμβάσεις βάσει σύμβασης-πλαισίου
(άρθρο 123(4) κανόνες εφαρμογής)

2015 Ετήσιες πληροφορίες για συγκεκριμένες συμβάσεις βάσει σύμβασης-πλαισίου
2014 Ετήσιες πληροφορίες για συγκεκριμένες συμβάσεις βάσει σύμβασης-πλαισίου
2013 Ετήσιες πληροφορίες για συγκεκριμένες συμβάσεις βάσει σύμβασης-πλαισίου

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data