Επικοινωνία

Έχετε κάποια ερώτηση;

Αν επιθυμείτε να λάβετε απάντηση σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες, μαρκάρετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο

Ταχυδρομική διεύθυνση και χάρτες:

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης•

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Η Υπηρεσία Εκδόσεων βρίσκεται προς το παρόν σε δύο διαφορετικές διευθύνσεις στο Λουξεμβούργο:

— 2, rue Mercier
— 135, rue Adolphe Fischer