Hvad laver vi

Publikationskontoret offentliggør det daglige EU-Tidende på 23 officielle EU-sprog

Publikationskontoret offentliggør det daglige EU-Tidende på 23 officielle EU-sprog (24, når irsk kræves).

Fra den 1. juli 2013 har den elektroniske udgave af EUT (e-EUT) været autentisk og haft retsvirkninger (forordning (EU) nr. 216/2013).

Hvert år udarbejder Publikationskontoret en lang række publikationer i forbindelse med EU-institutionernes og andre EU-organers politikker og kommunikationsaktiviteter og stiller dem til rådighed på tryk eller i elektronisk format.

Hvert år udarbejder Publikationskontoret en lang række publikationer i forbindelse med EU-institutionernes og andre EU-organers politikker og kommunikationsaktiviteter og stiller dem til rådighed på tryk eller i elektronisk format.

Onlinetjenester administreret

The Publications Office manages various websites that offer specific services to the European citizens:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex giver fri adgang til EU-lovgivningen på 23 officielle EU-sprog (24, når irsk kræves). Det giver også mulighed for at følge lovgivningsprocedurerne. Databasen opdateres dagligt og indeholder mere end 3 millioner poster med tekster, som går helt tilbage til 1951.  

  Denne korte video forklarer, hvad EUR-Lex er, og hvad du kan bruge det til. Den er på engelsk med undertekster på 24 EU-sprog.

 • EU Bookshop

  EU Bookshop er et bibliotek og en boghandel på nettet med publikationer fra EU's institutioner og øvrige organer.  

 • EU's portal for åbne data

  EU's portal for åbne dataer en enkelt indgang til data fra EU's institutioner og øvrige organer.

 • TED

  Ted (Tenders Electronic Daily) er onlineudgaven af "supplementet til Den Europæiske Unions Tidende" om offentlige kontrakter i EU. Der findes dagligt omkring 1 700 bekendtgørelser om offentlige udbud i TED.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho er Den Europæiske Unions officielle vejviser. Her findes kontaktoplysninger på alle EU's institutioner og øvrige organer.

 • CORDIS

  CORDIS (EU's forsknings- og udviklingsinformationsservice)er EU's primære offentlige dokumentsamling og portal for formidling af oplysninger om alle EU-støttede forskningsprojekter og deres resultater i den bredeste forstand.

Værktøjer og manualer

 • Vejledning i udformning af EU-publikationer indeholder stilistiske regler og konventioner, som skal anvendes af alle EU's institutioner og organer. Den findes på de 24 officielle EU-sprog (den kroatiske udgave er et udkast).

 • Eurovoc er en flersproget, tværfaglig tesaurus om EU's aktiviteter, særligt Europa-Parlamentets. Den indeholder termer på 23 officielle EU-sprog samt serbisk.

 • Metadataregistret (MDR) indeholder definitioner af metadata, kontrollerede værdiordlister (autoritetstabeller) og andre referencedata til information, validering and videreanvendelse i et format, som kan læses af både mennesker og maskiner.

Årlige aktivitetsrapporter

Den årlige aktivitetsrapport 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Bilag 1 excel - 100KB [103 KB] - Bilag 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Bilag 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Den årlige aktivitetsrapport 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Bilag 1 excel - 100KB [100 KB] - Bilag 2 excel - 73KB [73 KB] - Bilag 3 excel - 96KB [96 KB]

Den årlige aktivitetsrapport 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Bilager pdf - 348 KB [348 KB]