Kontakt

Har du et spørgsmål?

Hvis du er villig til at få svar på et af følgende sprog, bedes du krydse det relevante felt af

Mailadresse og kort:

Den Europæiske Unions Publikationskontor

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Publikationskontoret er i øjeblikket placeret to forskellige steder i Luxembourg:

— 2, rue Mercier
— 135, rue Adolphe Fischer