Kontaktní údaje

Máte nějaký dotaz?

Přejete-li si, abychom vám zaslali odpověď v některém z následujících jazyků, vyberte prosím příslušnou možnost

Poštovní adresa a mapy:

Vydavatelství orgánů EU

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Úřad pro publikace se v současné době nachází na dvou různých místech v Lucemburku:

— 2, rue Mercier
— 135, rue Adolphe Fischer