ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.8 Initialförkortningar och bokstavskoder

Initialförkortningar som har namnkaraktär och uttalas bokstav för bokstav skrivs med versaler:

AIK, EU, EUGFJ, TCO

Initialförkortningar med fler än tre bokstäver som har namnkaraktär och uttalas som ord skrivs med versal begynnelsebokstav och i övrigt med gemener:

Celex, Efta, Ikea, Nato, Unctad
Anm.:
Ibland kan det vara svårt att veta hur en initialförkortning uttalas. Om både bokstav-för-bokstav-uttal och orduttal förekommer rekommenderas versaler:
OSSE

Initialförkortningar som har karaktären av vanliga ord skrivs oavsett uttal med gemener. Undantag är TV i namnet på en tv-kanal, samt PM:

aids, cd, dvd, laser, pdf, vd

men

TV 4

Anm.:
Initialförkortningar där versaler och gemener växlar förekommer i vissa egennamn och begrepp samt i vissa fysikaliska och kemiska enheter:
SvD, FoU, mW, dB, pH, kWh

Initialförkortningar skrivs utan punkt.

Första gången en initialförkortning nämns kan det vara nödvändigt att ge en förklaring inom parentes.

Utländska förkortningar måste man vara särskilt försiktig med. Om det finns en svensk initial­förkortning ska denna användas.

Ett fåtal utländska förkortningar av internationella organisationers namn är tillräckligt etablerade för att kunna användas tillsammans med det svenska namnet på organisationen:

Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta)
Europeiska rymdorganisationen (ESA)
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
Internationella atomenergiorganet (IAEA)
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

I övriga fall då det inte finns någon svensk förkortning bör man inom parentes ange även det utländska namnet:

Centralamerikanska gemensamma marknaden (CACM, Central American Common Market)
Anm.:
Förkortningen Nato används sällan eller aldrig tillsammans med det fullständiga svenska namnet (Nordatlantiska fördragsorganisationen). I stället lägger man till en beskrivning (med gemen begynnelsebokstav):
försvarsalliansen Nato

Vid initialförkortningar som inte uttalas som ord anges ändelser med kolon. Ändelsen skrivs med gemener, även i en sådan text som i övrigt är satt med bara versaler. Om förkortningen slutar på s, x eller z utelämnas ändelsen normalt:

EU:s valutor, tv:n
SIS organisation

EU:s program bör skrivas med versal begynnelsebokstav och i övrigt med gemener, då dessa inte alltid är initialförkortningar utan uttryck som ger en vägledning om vad programmet handlar om. Detta gäller även för databasernas namn:

Comenius, Fiscalis, Progress
Cronos, Ted

Se även bilaga A4 och bilaga C.

Länder och bokstavskoder

Bokstavskoder och inbördes ordning gällande länder, se punkt 7.1.

Adresser

Se punkt 9.1.5.

Språk och bokstavskoder

Bokstavskoder och inbördes ordning gällande språk, se punkt 7.2.

Valutor och bokstavskoder

Bokstavskoder och inbördes ordning gällande valutor, se punkt 7.3.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
previous pageNästa sida