ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.6 Siffror och datum

Siffror och bokstäver

I texter där sifferuppgifterna är väsentliga samt vid numrering och decimaltal används siffror. Likaså används alltid siffror tillsammans med förkortningar av måttenheter:

11 kg

Siffror till och med tolv skrivs normalt med bokstäver. Sifferuppgifter för likartade begrepp bör skrivas enhetligt:

två, fem eller trettio dagar
7, 23 respektive 32 ledamöter

Man bör undvika att inleda en mening med siffror och i stället skriva siffran med bokstäver eller ändra själva formuleringen:

År 1996 anmäldes fyra fall

Grupperingar av stora tal

Jämna hundratal, tusental osv. skrivs i regel som två ord när de skrivs med bokstäver:

fyra hundra

Tal under hundra skrivs alltid ihop, liksom övriga tal under en miljon:

fyrtiosju, niotusenfemhundrasexton

Tal som överstiger en miljon bör skrivas så att orden tusen, miljon, miljard osv. alltid står för sig själva:

tjugofem miljarder tre miljoner

Runda tal som överstiger en miljon kan även skrivas med både siffror och bokstäver:

3 1/2 miljon, 38 miljarder

När stora tal skrivs med siffror grupperas dessa i grupper om tre med början bakifrån:

71 263 221

Årtal och sidantal skrivs utan mellanrum:

år 2010, s. 1959

Siffror och bokstäver i kombination

I speciella uttryck där bokstäver och siffror kombineras brukar mellanrum användas i vissa fall men inte i andra. Vid hänvisningar till artiklar i rättsakter skrivs ingen punkt mellan siffra och bokstav och ingen punkt mellan bokstäver:

artikel 2.1 a
artikel 2.1 a i

Beteckningar för inskjutna artiklar eller punkter skrivs utan mellanrum mellan siffra och bokstav:

artikel 2a eller punkt 1a

Om en siffra följer på en sådan inskjuten artikel sätts punkt ut:

artikel 2a.1

Ordningstal

Ordningstal kan skrivas antingen med siffror eller bokstäver:

2:e vice ordförande, fjärde konventionen

Om det av sammanhanget framgår att det är fråga om ett ordningstal, kan det räcka med att man endast anger siffran i fråga:

2 uppl. i stället för 2:a upplagan eller andra upplagan

Datum skrivs med grundtal:

den 15 juli, den 26 varje månad

Vissa datum kan även skrivas med bokstäver:

i sammansättningar: sjättejunifirandet

Decimaltecken

Decimaltecken skrivs i svenska språket med kommatecken och utan mellanrum. Om decimal­talet är mindre än 1 måste en nolla sättas ut före kommatecknet. Antalet decimaler bör hållas enhetligt i tabeller.

Tidsuppgifter

I löpande text skrivs datum alfanumeriskt:

den 31 december 1995

I fotnoter o.d. skrivs datum med siffror och punkter:

1.2.1996

Tidsperioder kan anges på flera sätt:

den 20–25 februari 1993
den 4 maj–9 juni 1994
perioden 1 januari–31 december 1985

Om man använder förkortningen kl. anges tiden med enbart siffror:

kl. 09.20 eller kl. 9.20
kl. 12 eller kl. 12.00.

Punkt sätts mellan siffror som anger timme, minut och sekund, medan decimalkomma sätts framför del av sekund:

4.07,02 (fyra minuter och sju komma noll två sekunder eller fyra minuter, sju sekunder och två hundradelar)

Singular och plural i sifferuttryck

Efter heltalet 1 och efter allmänna bråk mindre än 1 skrivs det efterföljande substantivet i singular:

3/4 grad

I övriga fall skrivs substantivet i plural:

0,1 miljoner
1 1/2 grader

Romerska siffror

Romerska siffror kan användas för avdelningar, bilagor, tillägg m.m., samt ibland för artiklar, t.ex. i Gattavtalet. Vid översättning, följ originalet.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
previous pageNästa sida