ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.4.10 Kort och långt tankstreck

Långt tankstreck (—, em-dash, Alt 0151) används för att markera blankutrymme i tabeller. Långt tankstreck används även i punktuppställda uppräkningar, för att markera skilda led, se punkt 5.7. I rubriker och i löpande text däremot används det korta tankstrecket (–, en-dash, Alt 0150).

Man kan med sparsamhet använda kort tankstreck för att inuti en text ange ett uppehåll eller en övergång som inte motiverar nytt stycke.

Vid parentetiskt inskjutna satser kan kort tankstreck användas för att lyfta fram inskottet. Parentes markerar inskottet som något mindre viktigt, medan kommatecken i detta avseende är det mest neutrala tecknet. Mellanrum sätts då ut före och efter tankstrecket utom då komma­tecken följer direkt efter tankstrecket.

Kort tankstreck används för att uttrycka förhållandet mellan två saker eller två företeelser:

EU–Lettland-avtalet

I betydelsen ”från … till” och ”mellan … och” används kort tankstreck och inget mellanrum görs före och efter tankstrecket:

200–300 stycken, artiklarna 2–4, perioden 1 januari–30 juni 1995

Observera att de angivna gränserna räknas in. Skrivs intervallen med orden mellanoch används inget tankstreck:

mellan 40 och 50 liter

Då hela kalenderår avses används kort tankstreck: 1996–2001 (dvs. från den 1 januari 1996 till den 31 december 2001). Syftar man på en period av tolv på varandra följande månader används däremot snedstreck, se punkt 10.4.11.

Tre korta tankstreck i rad, eventuellt omgivna av hakparenteser, betecknar i citat och utdrag att ett längre textparti utelämnats, medan tre punkter i rad betecknar ett kortare avbrott.

Kort tankstreck används också som matematiskt tecken, bl.a. minustecken och bråkstreck, samt ibland med kolon i belopp. Som åtskillnadstecken bör inte tankstreck användas utan i stället semikolon.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
previous pageNästa sida