ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.4.9 Bindestreck

Bindestreck används alltid vid avstavning.

Förutom vid avstavning används bindestreck alltid i sammansättningar med siffror samt normalt i sammansättningar med förkortningar som skrivs med versaler eller uttalas bokstav för bokstav, eller bokstäver:

10-millilitersbägare, 70-talet
e-post, m-politiker, AVS-länderna

Om en förkortning som skrivs med gemener och inte uttalas bokstav för bokstav ingår i en sammansättning, används normalt inget bindestreck:

Eftaländerna, Euratomfördraget, tekoindustrin

I de fall där förleden avslutas med punkt kan man skriva utan bindestreck:

avd.chef

Bindestreck kan också användas som ersättning för den gemensamma efterleden i en uppräkning:

datakommunikations- och satellitkommunikationstjänster

Undvik dock att markera en utelämnad förled på samma sätt, eftersom sådana förkortningar är svåra att uppfatta och ett bindestreck lätt kan falla bort och orsaka missförstånd:

varuimport och -export

Bindestreck används i vissa sammansättningar för att visa att delarna är samordnade. Bindestrecket ersätter där ett underförstått och:

dansk-finska förbindelser, den kemisk-tekniska industrin

Många sammansättningar skrivs dock utan bindestreck:

svartvit, dövstum

I sammansättningar med ett flerordigt uttryck som förled kan bindestreck sättas dels mellan den flerordiga förleden och den enkla efterleden:

a conto-betalning, New York-korrespondent

dels mellan sammansättningens alla ord:

slit-och-släng-mentaliteten

Dessutom kan ett bindestreck mellan en sammansättnings olika delar i vissa fall förhindra missförstånd:

gen-etik, grupp-pris

Bindestreck rekommenderas i sammansättningar med icke:

icke-statliga organisationer

Undantagsvis kan bindestreck användas i sammansättningar med egennamn, om man anser att det behövs för tydlighetens skull:

Chirac-citat, Santer-eran, Afrika-ansvarig

Vidare är bindestreck tämligen vanligt när ett namn står som efterled i tillfälliga eller ovanliga sammansättningar:

Finans-Europa

I övriga fall skrivs sammansättningar med namn utan bindestreck:

Nordnorge, Maastrichtfördraget, Sokratesprogrammet
Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida