ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.4.8 Citattecken

Inledande och avslutande citattecken är identiska. De skrivs upphöjda och utan mellanrum till den text de omger.

Vid citat gäller följande:

Nivå 1: ”…” (Alt 0148).
Nivå 2: ’…’ (Alt 0146).

Vid behov upprepas citattecknen från nivå 2:

”Kommissionen anser att ’reglerna vad gäller ’Info 2000’-programmet efterlevs’.”

För att markera tillägg och ändringar används citattecken.

De kan också användas

runt citat och repliker,
runt titlar och namn på tidningar och andra publikationer,
runt nya främmande uttryck,
för att framhäva ett ord eller uttryck.

Se även punkt 5.10.

Eftersom en markering med citattecken kan uppfattas som tecken för reservation eller ironi, bör den användas med sparsamhet.

Citattecken sätts inte ut efter så kallad (så kallat, så kallade, s.k.).

Om citattecken måste omge delar av ord ska bindestreck sättas ut:

”Ekofin”-möte

Man bör inte använda s.k. gåsögon («…»).

Om texten inom citattecknen utgör en egen mening, placeras avslutande citattecken efter avslutande skiljetecken:

En ny punkt ska läggas till: ”Artikel 2 ska upphöra att gälla.”

I en litteraturförteckning används citattecken för att markera en artikels titel (se punkt 5.5.4). När det gäller utländska uttryck, titlar på enskilda verk, tidningar och tidskrifter används i stället kursivering.

Se även punkterna 4.2.3 (citat inom citat, inskrivning) och 5.10 (skiljetecken och citat).

Senaste uppdatering: 8.9.2017
Till början av sidan
previous pageNästa sida