ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.4.6 Parentes

Parentes används huvudsakligen för inskjutna tillägg som synonymer, beteckningar, ordför­klaringar, definitioner, preciseringar osv.

Parentestecken placeras utanför andra skiljetecken om parentesen omfattar en avslutad mening, men innanför om parentesen bara omfattar en del av meningen.

Halvparentes används efter liten bokstav framför ett stycke:

a) En kommitté ska tillsättas

Vid hänvisning till detta stycke skrivs dock normalt ingen halvparentes i den löpande texten:

den kommitté som avses i a

Grupperingar som ”i ii” kan undvikas genom omskrivningar:

i enlighet med ii eller i led ii

Om en omskrivning inte är möjlig kan i undantagsfall halvparenteser användas.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
previous pageNästa sida