ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.4.3 Tre punkter (utelämningstecken)

Tre punkter används i följande fall:

För att markera ett avbrutet ord:
Generaladvokaten hänvisade åter till subsidiaritets…, sa han och avbröt sig.
För att ersätta utelämnad text, ett ord eller flera:
… EU-staterna står inte längre bara inför en ekonomisk utmaning.
Parlamentsledamoten … ombads att avge sin röst.
Om Tysklands riksbankschef säger …, reagerar marknaden direkt.
I stället för slutet på en mening eller uppräkning, i betydelsen ”och så vidare”, eller som markering av en konstpaus i texten:
Kommissionen kommer att yttra sig om de ansökande länderna, Polen, Ungern …
Genomförandet av EMU:s tredje fas … var föremål för debatt under toppmötet.
För att markera kortare avbrott inne i en citerad mening (för längre avbrott används tre tankstreck, se punkt 10.4.10). Om punkterna inte finns i den ursprungliga texten omges de av hakparenteser, se punkt 5.10):
”Kommissionen anger vilka nyckelsektorer … som skulle kunna bli föremål för förändring.”
”Sedan dess […] främjar kommissionen samverkan med Europaparlamentet vid genomförandet av gemenskapens strukturåtgärder.”

Använd det särskilda utelämningstecknet (…) som åstadkoms med Alt 0133 eller Ctrl-Alt-punkt (.). Undvik tre punkter i rad. Mellanrum ska göras före första punkten om utelämningstecknet inte markerar ett avbrutet ord. Mellanrum ska också göras efter utelämningstecknet. Avslutar utelämningstecknet meningen läggs inte någon ytterligare punkt till.

Utelämningstecknet kan kombineras med frågetecken eller utropstecken och placeras då före eller efter detta:

Budgeten då? … hur används våra pengar?
Senaste uppdatering: 17.4.2018
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida