ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.1 Stavning

Den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) ska vara vägledande i fråga om stavning. Förkortningen el. (eller) anger att alternativen är likvärdiga, men för att skapa enhet­lighet i en och samma text bör man normalt använda den första givna formen. Förkortningen äv. (även) framför ett alternativ innebär att formen är mindre allmän eller mindre accepterad än den första formen.

Ett ord som inte står i SAOL eller i någon annan ordbok eller lista över främmande ord kan stavas på samma sätt som på det språk det har lånats från. I de fall ordet liknar andra svenska ord bör det skrivas och böjas analogt med dessa ord. Ibland krävs också en lätt anpassning till svensk form och stavning:

Eutrofierung blir eutrofiering
quartz blir kvarts

Personnamn skrivs så som namnbäraren själv skriver det. Efternamn skrivs med versal begynnelse­bokstav:

Jacques Santer

Beträffande stavning av geografiska namn, se punkt 10.5 samt bilagorna A5 och A9.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidanext page