ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

8.1 Nottecken

Hänvisningar i texten till noter (nottecken) ska se likadana ut i alla språkversioner. De kan utformas på följande två sätt:

Upphöjd siffra inom parentes, med mellanrum före och eventuellt skiljetecken efter parentesen:
Hänvisningarna till kommissionens förordning (1) återfinns även i rådets meddelande (2), men inte i domstolens text (3).
Upphöjd asterisk inom parentes, med mellanrum före och eventuellt skiljetecken efter. Detta nottecken används för en regelbundet förekommande, identisk not i ett visst verk eller en periodisk publikation.
Sifferuppgifter är hämtade ur Eurostats publikation (*).

Noter sätts och numreras i allmänhet nederst på sidan (fotnoter). De sätts i mindre grad (oftast två punkter mindre än brödtexten) och skiljs från brödtexten med en tunn linje. De kan också samlas i slutet på varje kapitel eller efter hela texten (kapitelnoter, slutnoter).

I EUT numreras fotnoterna löpande i rättsakten eller huvuddokumentet. Numreringen startar om i varje enskild bilaga.

Nottecknet (inklusive parenteser) ska alltid sättas med rak och mager stil (även i fet eller kursiv text).

Noter till tabeller ska alltid sättas innanför tabellramen om nottecknet finns i tabellen.

Fotnoter och nottecken: textens utformning/inskrivning:
se punkt 4.2.3.

Senaste uppdatering: 23.1.2023
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida