ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

6.3 Korrekturtecken

Oavsett tryckprocess skickar sätteriet/tryckeriet ett förstakorrektur till beställaren för att denne ska kunna kontrollera sättningen. Detta gäller inte tryckfärdiga original där sättning inte förekommer.

Korrekturläsarna läser förstakorrekturet mot manus för att kunna föra in de korrigeringar som krävs.

För att i möjligaste mån undvika missförstånd ska korrekturläsarna använda sig av nedanstå­ende korrekturtecken.

Korrigeringarna ska markeras i texten och i marginalen, i första hand från vänster till höger i högermarginalen, annars från höger till vänster i vänstermarginalen. Alla handskrivna anteckningar ska vara tydliga, läsliga och otvetydiga. Man bör vara medveten om att typo­grafen inte nödvändigtvis förstår språket som texten är skriven på. Anvisningar till sätteriet ska ringas in.

KorrekturteckenPDF
Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida