ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

6.1 Manusläsning

Se punkt 4.2 för anvisningar till den textproducerande tjänsten beträffande manusets utformning.

Sedan Publikationsbyrån fått manuset, läser korrekturläsarna texten och förbereder den för vidarebefordran till sätteriet/tryckeriet.

Korrekturläsarna bör ha en helhetsbild av publikationen och få ett grepp om textens struktur för att kunna tillämpa de regler och normer som fastställs i denna handbok. Alltför ofta tvingas korrekturläsarna arbeta med lösryckta sidor, vilket kan göra att sammanhanget går förlorat.

Korrekturläsarna antecknar de problem som dyker upp under arbetets gång och vänder sig sedan med dessa till den textproducerande tjänsten.

Se även punkterna 4.1.2 och 4.1.3.

Senaste uppdatering: 3.1.2013
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida