ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.9.4 Litteraturhänvisningar

Hänvisning till en publikation

Följande uppgifter anges i denna ordning:

1.
Författarens namn och förnamn (ev. förnamnsinitialer), följt av kommatecken.
2.
Publikationens titel med kursiv stil samt i förekommande fall upplagans nummer.
3.
Förlag, utgivningsort, tryckår, sidantal osv.
Dupont, Dominique, Ett finansiellt samarbetsområde, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 2010, 201 s.
Anm.:
Till och med den 30 juni 2009 ska det stå ”Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer”. Uppgiften ska inte ändras retroaktivt.

Hänvisning till en artikel eller uppsats i en publikation

Följande uppgifter anges i denna ordning:

1.
Författarens namn och förnamn (ev. förnamnsinitialer), följt av kommatecken.
2.
Artikelns eller uppsatsens titel (inom citattecken).
3.
Verkets titel (med kursiv stil) samt i förekommande fall upplagans nummer.
4.
Förlag, utgivningsort, tryckår, de sidor som avses m.m.
Eklundh, Claes, ”Rättsspråket – var mans egendom eller bara för jurister”, Informasjonskløftene og demokratiet, Universitetsforlaget, Oslo, 1988, s. 104–114.

Hänvisning till en artikel i en tidskrift eller en serie

Följande uppgifter anges i denna ordning:

1.
Artikelns titel (inom citattecken), i förekommande fall.
2.
Tidskriftens eller seriens titel (med kursiv stil).
3.
Nummer, datum eller periodicitet.
4.
Utgivare, utgivningsort, utgivningsår, de sidor som avses m.m.
”Den flerspråkiga dimensionen inom EG. Flerspråkigheten vid normgivning i EG. EG-domstolens tolkning av icke likalydande språkversioner.” Juridisk tidskrift, 1990/91, s. 750–765.
Specifikt fall

Om det finns två eller flera publikationer från samma år av samma författare bör man, för att underlätta för läsarna, efter året för offentliggörandet och utan mellanslag lägga in ett mindre ”a”, ”b”, ”c” osv.

Hänvisningen i huvudtexten har någon av följande former:

… enligt Xxx [författarens namn] (2019b) har strategin, som utvecklats längs fem separata axlar, möjliggjort …
… strategin, som utvecklats längs fem separata axlar (Xxx, 2019b), har möjliggjort …

I detta fall har uppgifterna i bibliografin året på andra plats, inom parentes, och inte på sista eller näst sista posten:

Cini, M. och Pérez-Solórzano Borragán, N. (2019), European Union Politics, Oxford University Press, Oxford.
Europeiska kommissionen (2020a), Biodegradability of Plastics in the Open Environment, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
Europeiska kommissionen (2020b), Compendium of 2019 European Language Label projects, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
Europeiska kommissionen (2020c), Erasmus+. Årsrapport 2019, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
(2020), Vår verksamhet 2019. Europeiska revisionsrättens årliga verksamhetsrapport, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
Allmänt

För enkelhetens skull används gängse förkortningar som s., vol., m.fl. (se bilaga A3).

Titlar på publikationer som inte föreligger i svensk översättning ska inte översättas. Förklarande information såsom utgivningsfrekvens, utgivningsort osv. ska dock alltid ges på svenska.

”Les enjeux sectoriels du marché intérieur”, Revue d’économie industrielle, nr 45, månatlig, Bryssel, 1988.
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida