ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.5 Inledande och avslutande texter

5.5.1 Dedikation

Dedikationen är i allmänhet mycket kort och sätts i mindre grad än brödtexten. Den placeras på fyra tiondelar av sidans höjd (den optiska mittpunkten) och nästa sida lämnas blank.

5.5.2 Förord, introduktion och inledning

Förordet sätts i början av publikationen, vanligtvis före innehållsförteckningen. Dess syfte är att presentera författaren eller publikationen för läsaren. Det är i allmänhet inte författaren som skriver förordet till sitt eget verk. Förordet sätts i ett annat teckensnitt än resten av publikationen, vanligtvis med kursiv stil och eventuellt i större grad.

Introduktionen skrivs av författaren och är en kort presentation av publikationen där författaren redogör för sina avsikter. Den sätts vanligtvis med rak stil och placeras före innehållsförteckningen.

Inledningen placeras efter innehållsförteckningen av författaren och har till syfte att presentera publikationens uppläggning för läsaren. Den sätts i regel med brödtextens stil och grad.

5.5.3 Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen placeras enligt praxis före huvudtexten och ska upprättas med de exakta rubrikerna från varje del i texten. Vid varje underrubrik anges numret på den sida avdelningen börjar. Sidnumret kan förbindas med rubriken genom en punktutförd linje.

Innehållsförteckningen kan kompletteras med sammanfattningar av de olika delarna, med samma grad av utförlighet.

Innehållsförteckningen kan kompletteras med en illustrationsförteckning och en förteckning över tabeller och grafik.

5.5.4 Litteraturförteckning

Litteraturförteckningen placeras vanligen i slutet av publikationen.

För presentation av litteraturförteckning, se sektion 5.9.4.

5.5.5 Register

Ett register är en detaljerad lista över personer, platser, händelser osv., klassificerade enligt nedan och med angivande av var de förekommer i texten. En publikation kan ha personregister, sakregister, ortnamnsregister m.m. eller ett kombinerat register.

Register kan uppställas enligt olika kriterier, nämligen alfabetiskt, systematiskt, kronologiskt, numeriskt m.m.

Flera klassificeringssystem kan kombineras med varandra inom samma register.

Utformning av register

Under produktionsgången är det upphovsmannen som ansvarar för att komplettera och kontrollera registret när layouten till en publikation är klar (t.ex. komplettering av sidhänvis­ningar i ett register som hänvisar till sidnummer).

Om registret till en publikation trycks separat ska dess titel bestå av huvudtextens författare, titel, tryckort och tryckår, så som de återfinns på titelsidan.

Titeln på ett register till en periodisk publikation eller en seriepublikation ska bestå av publikationens hela titel, volymnummer och den period som registret omfattar.

För periodiska publikationer kan det vara lämpligt att göra ett kumulativt register förutom volymregistren. I hänvisningarna anges då volymens år och nummer.

Om varje del av en volym är sidnumrerad för sig ska delens nummer eller datum anges i hänvisningen.

Kolumntitlar ska anges på varje sida och ange huvudpublikationens titel respektive vilken sorts register det rör sig om. Om det rör sig om ett stort register är det bra att ange de första bokstäverna i första och sista ordet – eller hela orden – överst på varje sida i yttre hörnet.

Om registret placeras i början av publikationen ska det sidnumreras för sig.

Register till periodiska publikationer och andra seriepublikationer bör publiceras per volym, och om möjligt en gång om året. Kumulativa register ska också ges ut med regelbundna intervall.

Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida