ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

4.3 Publikationstyper

Identifiering och klassificering av dokument följer bl.a. följande internationella avtal och standarder:

ISO 690:2021: Bibliografic references
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: Information and documentation – Vocabulary
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: International standard book number (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: International standard serial number (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html
ISBD (International Standard Bibliographic Description) – internationell standard för utformning av bibliografisk beskrivning, från IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), den internationella biblioteksföreningen
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
ISO-standarderna tillhandahålls av ISO:s medlemmar. En förteckning över dessa finns på följande adress:
https://www.iso.org/members.html

Enligt dessa standarder och avtal kan publikationerna delas in i två stora grupper, monografiska publikationer respektive fortlöpande resurser.

4.3.1 Monografiska publikationer

Enligt ISO 2108:2017 (ISBN) är monografiska publikationer icke-periodiska. En monografisk publikation kan innehålla ett verk i sin helhet eller en del av ett verk som publiceras i ett begränsat antal separata volymer, samtidigt eller vid olika tidpunkter. Monografiska publikationer kan vara t.ex. tryckta böcker och broschyrer, ljudböcker på kassett, cd eller dvd, punktskriftspublikationer, publikationer tillgängliga på internet och e-böcker.

Monografiska publikationer i flera volymer består av ett antal separata delar (olika volymer), med undantag för verk som publiceras i häften. Häftena utformas eller publiceras som en helhet. De olika delarna kan ha en självständig titel och upphovsuppgift.

Varje monografisk publikation tilldelas ett ISBN, ett internationellt standardboknummer (se punkt 4.4.1).

4.3.2 Fortlöpande resurser

Enligt ISO 3297:2020 (ISSN) kan fortlöpande resurser vara publicerade i olika produktformer. De olika utgåvorna (successiva eller integrerande) är försedda med nummer eller datum­angivelse och utgivningen har inte något planerat slut. Fortlöpande resurser omfattar följande:

Seriella publikationer, dvs. resurser som publiceras successivt eller i separata delar, utan tidsbegränsning och i allmänhet med numrering av något slag: tidningar och tidskrifter i tryckt eller elektronisk form, årsböcker (årsrapporter, kataloger osv.), avhandlingar och monografiska serier.
Kontinuerligt integrerande resurser, där uppdateringarna av den fortlöpande resursen integreras i helheten, utan tidsbegränsning: databaser, lösbladspublikationer och webb­platser som uppdateras kontinuerligt, t.ex. internetutgåvan av denna publikationshandbok.
Anm.:
En serie består av separata delar. Varje del har sin egen titel, och det finns också en seriell titel som är densamma för hela serien. Den seriella titeln betraktas som seriens egentliga titel. Delarna kan vara numrerade. I en serie kan monografiska eller seriella publikationer ingå.

Varje fortlöpande resurs tilldelas ett ISSN, ett internationellt standardserienummer (se punkt 4.4.2).

4.3.3 Kombinationer av seriella och monografiska publikationer

Vissa seriella publikationer (årsböcker och monografiska serier) betraktas även som monografiska publikationer, t.ex. i samband med försäljning. Det gäller publikationer som kan köpas styckevis eller som man kan prenumerera på.

De ska då först betraktas som seriella publikationer och tilldelas ett ISSN. Därefter kan enskilda volymer tilldelas ett ISBN.

Senaste uppdatering: 5.2.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida