ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

4.2.3 Textens utformning

Inskrivning

Bästa möjliga arbetsmetod inför publicering (på t.ex. papper, cd/dvd eller internet) innebär att man måste följa följande råd:

Allmänt
Texten ska skrivas löpande utan extra mellanslag eller radbrytningar i styckena.
Texten ska vara vänsterjusterad och utan avstavningar.
Mellanrum vid skiljetecken: se punkt 6.4.
Texten ska utformas på ett logiskt och sammanhängande sätt, så att samma parametrar används för element av samma typ.
Specialtecken
Tillgängliga specialtecken ska användas.
Specialtecken får inte transkriberas (t.ex. som ss i stället för ß eller ue i stället för ü).
Man måste skilja mellan tecknen för 1 (ett) och 0 (noll) respektive l (gement L) och O (versalt o).
Använd det särskilda utelämningstecknet (…) som åstadkoms med Alt 0133 eller Ctrl-Alt-punkt (.). Undvik tre punkter i rad.
Siffror
Siffror som uttrycker antal: som avdelare mellan tresiffriga grupper ska fast mellanslag användas och inte punkt (t.ex. 300 000).
Siffror i numrering, som årtal, sida osv.: inget mellanslag (t.ex. 1961, s. 2064).
Som decimaltecken används komma (t.ex. 13,6) och inte punkt (se punkt 6.5).
Regler för hur man skriver siffror: se även punkt 10.6.
Fasta mellanslag
Fasta mellanslag används för att hålla ihop teckensträngar som inte får delas vid radslut.
Fasta mellanslag ska t.ex. användas i de fall som anges i punkt 6.4 och i följande fall:
nr• EUT L• 10•000
s.• EUT C• C.•M. Bellman
Anm.:
I Word åstadkoms fast mellanslag med Alt 0160 eller Ctrl-Shift-mellanslag.
Grafik,
bilder
och tabeller
Grafik och bilder ska bifogas i separata filer, i hög upplösning.
Kontrollera upphovsrätten för bilder och andra illustrationer.
Markera var bilden eller grafiken ska infogas med ett märkord (t.ex. <IMAGE1>, <GRAPHIC1>, <TABLE1> osv.).
Excel-filer skickas separat.
Citattecken
Använd de citattecken som hör till respektive språk.
I svenska texter används normalt två nivåer av citattecken.
Nivå 1 ”…” (Alt 0148)
Nivå 2 ’…’ (Alt 0146)

En tredje nivå är möjlig i undantagsfall. Då används samma citattecken som för nivå 2.

Se även punkt 10.4.8.

Apostrof
När det förekommer text på ett språk där apostrof används, välj rätt apostroftecken ( eller beroende på typsnitt). Tryck Alt 0146 i stället för att använda apostroftangenten på tangentbordet (').
Versaler
och gemener
Rubriker får inte skrivas med enbart versaler.
Diakritiska tecken sätts ut även vid stor bokstav (t.ex. État, À), se även 10.4.
För användning av små och stora bokstäver, se punkt 10.5.
Fotnoter
Använd enbart References/Insert footnote.
För ett manuskript som ska tryckas är det onödigt eller till och med störande att formatera fotnoterna manuellt. Exempel: Word genererar 1 / korrekturläsarna infogar (1). Tryckeriet använder sig bara av funktionen Footnote och formaterar därför om siffrorna enligt reglerna i denna handbok.
Tydlig numrering av fotnoter med arabiska siffror (andra nottecken, som asterisker eller bokstäver bör endast användas i undantagsfall).
Noter av typ ”idem” eller ”ibidem” måste undvikas eftersom sidnumreringen efter tryckningen inte blir densamma som i manuset.
Nottecknet (inklusive parenteser) ska alltid sättas med rak och mager stil (även i fet eller kursiv text).
Tankstreck
Använd långt tankstreck (Alt 0151) för att inleda varje led i en uppräkning (samma regel för alla språk).
Tankstreck kan ibland ersätta parenteser.
Rubriker
Formatera inte rubriker manuellt, använd i stället en formatmall.
Om särskild formatmall saknas, använd formatmallarna i Word (Brödtext, Rubrik 1, Rubrik 2 osv.).
Rubriker får inte skrivas med enbart versaler.
Anm.:
Om man använder formatmallarna i Word kan man automatiskt generera en innehålls­förteckning. Vid konvertering till pdf-format inför utläggning på internet skapas automatiskt länkar (bokmärken) från dessa rubriker, vilket gör det lättare att läsa långa pdf-dokument online.

Övriga rekommendationer

Om ett manuskript levereras i flera delar måste upphovsmannen leverera en innehållsför­teckning (även om den är provisorisk) till hela publikationen redan med den första delen av manus, så att korrekturläsarna kan få en helhetsbild av texten innan de påbörjar arbetet.

De textproducerande avdelningarna måste kontrollera alla manuskript noga innan de sänds till Publikationsbyrån. Ändringar bör endast förekomma i undantagsfall och ska då vara tydliga och lättlästa. Större ändringar som görs i förstakorrektur leder till ny inskrivning, påverkar ombrytningen (vilket kan innebära omkastningar och därmed ytterligare ändringar) och medför ofta nya korrektur och en ny korrekturläsning (vilket i sin tur innebär förlängd produktionstid och högre kostnader).

Slutligen måste man så långt möjligt undvika att ställa samman texter som skrivits in med olika program.

Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida