ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

4.1.2 Projektledning vid Publikationsbyrån

Projektledarnas uppgifter

Projektledarna ger manuset dess typografiska utformning. De typografiska anvisningarna, valet av teckensnitt, formateringen och tidsplanen ska motsvara de uppgifter som finns i ramavtalet, anbudsinfordran och orderbekräftelsen.

Projektledarna kontrollerar dessutom de internationella identifikationsnumren (ISBN, ISSN, DOI – se punkt 4.4) och Publikationsbyråns eget katalognummer.

Omslaget bör ges särskild uppmärksamhet; om storleken på publikationen tillåter det ska titeln tryckas på ryggen.

Efter att framför allt de inledande sidorna kontrollerats (titel, copyright, innehållsförteckning osv.) godkänns publikationen för tryck. Ett sådant tryckgodkännande ska alltid ges skriftligen till tryckeriet och innehålla följande uppgifter:

Publikationens titel.
Det eller de språk som publikationen ska ges ut på.
Upplaga.
Huvudsakliga tekniska uppgifter.
Leveranstid(er) samt uppgifter om förskottsleveranser och delleveranser.
Leveransadress(er), med eventuell uppdelning av leveransen.

Grafiker

På den grafiska avdelningen framställer man utkast och skisser till affischer, foldrar, omslag och sidmallar, som upphovsmännen kan få ta del av före själva sättningen.

Grafikerna kan även medverka vid utformningen av visuell identitet (logotyper, grafisk profil osv.) och den grafiska formgivningen av webbplatser (layout, banners m.m.).

Senaste uppdatering: 9.2.2018
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida