ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

4.1 Upphovsmän, utanordnare, Publikationsbyrån och tryckerier

4.1.1 Upphovsmännen och Publikationsbyrån

EU:s institutioner, organ och byråer kan anlita Publikationsbyrån för alla slags publikationer. Publikationsbyrån erbjuder bl.a. följande tjänster:

Utarbetande av trycksaker och multimediepublikationer (t.ex. cd-rom, dvd, webbplatser och elektroniska böcker) samt kontrakt med externa leverantörer.
Grafisk formgivning.
Korrekturläsning.
Beställtryck (print-on-demand, POD).
Tilldelning av identifikationsnummer (ISBN, ISSN, DOI, katalognummer – se punkt 4.4).
Anm.:
De publikationer som Publikationsbyrån utarbetar får automatiskt ett identifikationsnummer.

Förfarandet i korthet

De textproducerande avdelningarna måste först skicka en begäran till institutionens, organets eller byråns utanordnare. Därefter utarbetas en publikationsbeställning som skickas till Publikationsbyrån. På grundval av kostnadsberäkningen eller proformafakturan sammanställer Publikationsbyrån orderbekräftelsen och skickar den till den avdelning som fungerar som utanordnare för underskrift.

När det slutliga manuset och en undertecknad orderbekräftelse kommit in till Publikationsbyrån görs en första genomläsning och dokumentet får sin typografiska utformning. Innan publikatio­nen slutligen godkänns för tryckning kontrolleras upplaga, identifikatorer (ISBN-, ISSN-, DOI- och katalognummer), eventuellt pris och leveranssätt.

Efter leveransen kontrollerar Publikationsbyrån publikationens kvalitet och att leveransen stämmer med fakturan.

När det gäller publikationer som utkommer regelbundet bör man undvika att ändra titlar eller utformning under årets lopp, eftersom detta kan medföra komplikationer och förseningar för serien och katalogiseringen, problem med försäljningen samt skapa förvirring hos läsarna.

Till upphovsmännen

Vill du ge ut en publikation/skapa en affisch/nå ut till en viss målgrupp?
Svaren på alla dina tekniska och administrativa frågor finns på

PubliCare (https://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/)
(Intern länk för personal i EU:s institutioner, organ och byråer)
Senaste uppdatering: 20.8.2018
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida