ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3. Skrivregler

De akter som offentliggörs i EUT följer strikta regler.

Alla texter som ska publiceras i EUT måste finnas tillgängliga på samtliga av Europeiska unionens officiella språk.

När texterna offentliggörs är språkversionerna av EUT synoptiska, dvs. varje textavsnitt återfinns på samma sidnummer i samma utgåva av EUT på samtliga språk.

Förutom de regler som återges här nedan följer de akter som offentliggörs i EUT reglerna i tredje och fjärde delen av samt bilagorna till Publikationshandboken.

Senaste uppdatering: 25.1.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida