ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

2.6 Bilagor

Bilagan till en akt innehåller i allmänhet föreskrifter eller tekniska uppgifter som av praktiska skäl inte placeras i artikeldelen och som ofta är i form av listor eller tabeller.

Artikeldelen måste alltid tydligt visa, genom hänvisning (”som fastställs i bilagan”, ”som anges i bilaga I”, ”som förtecknas i bilagan” osv.), förbindelsen mellan dess bestämmelser och bilagan.

Bilagornas utformning, indelning och numrering styrs inte av några strikta regler.

Även om det inte finns några strikta regler för hur bilagorna ska presenteras, delas de vanligtvis upp i punkter som identifieras med arabiska siffror följda av en punkt på varje nivå (t.ex. ”10.2.3.”).

Senaste uppdatering: 1.6.2021
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida