ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

2.3 Artiklar (artikeldel)

Allmänt

Artikeldelen, som utgör den normativa delen av en rättsakt, är uppdelad i artiklar. En enkel artikeldel kan bestå av en ”Enda artikel”.

Anm.:
Om rättsakten har flera artiklar numreras de löpande (artikel 1, artikel 2, artikel 3 osv.). Numreringen måste vara i en följd från artikeldelens början till dess slut.

Artiklarna kan ordnas i delar, avdelningar, kapitel och avsnitt (se sammanställningen i punkt 2.7).

Varje artikel kan delas in i punkter, stycken, led, strecksatser och meningar.

För beteckningarna på en artikels olika delar se schemat i punkt 2, punkt 2.7 och dokumentet ”En rättsakts struktur” i översiktstabellerna.

Avslutande artikel (direktiv och beslut)

I direktiv och i tillämpliga fall beslut anges aktens adressat(er) i den sista artikeln.

Direktiv

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

eller

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen. (När direktivet inte riktar sig till samtliga medlemsstater: medlemsstater som inte deltar i eurosamarbetet, förstärkt samarbete osv.)

eller

Detta direktiv riktar sig till de medlemsstater som [betingelser som inte alla medlemsstater uppfyller, exempelvis: har inre vattenvägar enligt artikel 1.1 i direktiv 2006/87/EG].

eller

Detta direktiv riktar sig till [medlemsstatens officiella namn].

Beslut
Vid beslut riktade till samtliga medlemsstater:
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Vid beslut riktade till vissa medlemsstater:

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

eller

Detta beslut riktar sig till [medlemsstatens eller -staternas officiella namn].

Vid beslut riktade till andra mottagare (organisationer, företag osv.):
Detta beslut riktar sig till [fullständigt namn och adress].
Anm.:
Medlemsstaternas fullständiga namn (se punkt 7.1.1) anges i protokollsordning:
Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Italien och Rumänien.
I sista artikeln i Europeiska centralbankens riktlinjer anges även adressaten:
Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida