ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

10.8 Razno

Presledek

Presledek pišemo:

vedno med številko in enoto: 23 m, 15 %, 5 kg, 7 °C, 1,5 mas. %, 43 vol. % (v teh primerih uporabimo nedeljivi presledek, Ctrl-Shift-preslednica).

Če iz tega tvorimo pridevniško zloženko, so njene sestavine napisane skupaj oziroma z vezajem, če je prvi del izražen s številko: triindvajsetodstoten/23-odstoten,
med samostalnikoma v podredni besedni zvezi je zgolj presledek, ne vezaj: država članica, pravnik lingvist, proizvajalec izvoznik,
po dogovoru se v publikacijah Urada za publikacije zveza „kadar/kdor/kjer … koli“ piše narazen (čeprav je pravilno tudi skupaj): kadar koli, kdor koli, kjer koli itd.; enako velja za zapisovanje zveze „čim …“: čim prej, čim bolj, čim manj, čim več itd. (vendar: čimprejšnji).

Podredne zloženke

Zloženke kakor tržnogospodarski, umetnostnozgodovinski pišemo skupaj, ne s presledkom, ker so tvorjene iz podredne besedne zveze (pridevniška beseda + samostalnik), v tem primeru iz: tržno gospodarstvo, umetnostna zgodovina; še nekaj primerov:

petnajstodstoten
dvestometrski
dvanajstpalčni

Zloženke iz podrednih besednih zvez z „visoko“ se prav tako pišejo skupaj: visokošolski (< visoka šola), visokonapetosten (< visoka napetost). Če pa se „visoko“ uporablja v pomenu „zelo“, se piše narazen: visoko usposobljen = zelo usposobljen. Po pravopisu se pišejo skupaj tudi zveze, kot so: visokokakovosten, visokokvalificiran, visokonasičen itd.

Še nekaj zgledov samostalniških zloženk: euroobmočje, eurokovanci, eurobankovci, avtodeli, živinozdravnik, jugovzhod, elektrotehnika, ovčjereja.

Ujemanje za decimalnim številom

Če je izraženo decimalno število, postavimo samostalniško besedno zvezo za njim v rodilnik ednine, in ne množine, kakor to storimo za celim številom:

sladkor brez dodatkov z najmanj 99,5 masnega odstotka saharoze v suhi snovi
vsebujejo manj kakor 50 masnih odstotkov kakava

Obrazilo -vec namesto -lec

Kadar je pred glagolsko pripono -l- ali -lj-, pišemo -vec: volivec, razstavljavec, pripravljavec, upravljavec (tako imenovano pravilo „v – l – v“) (glej SSKJ in SP).

Skladnja

V slovenščini se naravno izražamo z glagoli in rabo odvisnikov, zato je treba biti pri prevajanju iz jezikov, v katerih prevladuje samostalniško izražanje (npr. angleščina in francoščina), še posebej pazljiv.

Formulacija o verodostojnosti jezikovnih različic besedila se vedno zapiše v ednini, ne glede na število jezikov – gre namreč za verodostojnost enega in istega besedila v več jezikovnih različicah:

(Besedilo v španskem jeziku je edino verodostojno)
(Besedilo v finskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)
(Besedilo v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

V orodniku dvojine se za Evropski skupnosti pravilno uporablja „Evropskima skupnostma“:

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani
Zadnja sprememba: 31. 3. 2012
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran