ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

10.7 Kratice

Spol in sklanjanje kratic:

(a)
večinoma so moškega spola – sklanjamo jih po 1. ali 3. moški sklanjatvi (TAM > Tama/TAM-a ali TAM, OZN > OZN-ja ali OZN, UNESCO > UNESCA, bolje Unesca);
Opomba:
Pri nekaterih splošno rabljenih kraticah ne upoštevamo, da so moškega spola, npr. ne rečemo „tisti EU“, „tisti NVO“.
(b)
nekatere so ženskega spola, končujejo se na nenaglašeni -a – sklanjamo jih po 1. ženski sklanjatvi (IRA > IRE, bolje Ire, FIFA > FIFE, bolje Fife);
(c)
redko so ženskega spola in se ne končujejo na nenaglašeni -a (ohranijo spol podstavne besedne zveze) – sklanjajo se po 3. ženski sklanjatvi (ZDA > ZDA, SAZU > SAZU (lahko tudi moškega spola > Sazuja/SAZU-ja ali SAZU)).

Kratice, ki so v enaki obliki sprejete v vseh jezikih, npr. za urade in agencije Evropske unije, naj se kot take uporabljajo tudi v slovenskem jeziku (npr. EMA ne prevajamo niti ne pišemo Ema, kot bi sicer predlagal SP; prav tako te kratice ni treba sklanjati).

Kratice misij (v dokumentih Sveta) se vedno pišejo z velikimi črkami.

Po dogovoru se v publikacijah Urada za publikacije kratice, ki imajo 6 črk ali več in so izgovorljive, pišejo z malimi črkami; kratice z manj črkami se pišejo z velikimi črkami (z nekaj izjemami, npr. CORDIS, Phare, Tacis). Po tem pravilu se zapisujejo tudi imena programov (npr. Erasmus, Socrates).

Zadnja sprememba: 31. 3. 2012
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran