ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.10 Citati

Citat sestoji iz:

citiranega besedila iz drugih del,
besed ali misli v premem govoru.

V tipografiji obstaja več načinov zapisovanja citatov, kot npr.:

z uporabo manjših črk ali ležeče pisave,
z uporabo narekovajev ali pomišljajev.

Navadni citati (ki so sestavljeni iz stavkov ali posameznih besed v premem govoru) se zapisujejo v narekovajih z enako velikimi črkami in v isti pisavi kot besedilo.

Citati znotraj drugih citatov (citati druge stopnje) se označijo z drugačnimi narekovaji (glej oddelek 4.2.3).

„Xxxx xx xxx ‚xxx‘ xxxx.“

Če je del citata v besedilu izpuščen, ga je treba nadomestiti s tripičjem v oglatem oklepaju (v skladu s spodaj navedenimi pravili).

Izpuščena vrstica ali odstavek se nadomesti s tripičjem v oglatem oklepaju v ločeni vrstici:

„Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[…]

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx.“

Ločila v citatih

Tripičje in oglati oklepaj

S tripičjem se nadomesti izpuščeni del citata; tripičje se v tem primeru postavi v oglati oklepaj, uvaja pa ga enojni presledek:

„Svet je hotel sprejeti številne ukrepe […]; navsezadnje pa jih je opustil.“
„Prišel je malo po tem […]. Vse je bilo končano. […]“

Takšna oblika zapisa se uporablja tudi zato, da se izognemo zamenjavi s tremi pikami, ki jih namenoma uporabi avtor sam, kot ponazarja naslednji odlomek iz Kosovelove pesmi Temni bori:

Bratje bori, ostanite,
rastite z uporom!
Pa so padali bolestno,
nemo, bor za borom …
Opomba:
Če avtorska služba ne uporablja oglatih oklepajev za odlomke, ki so v citatu izpuščeni, morajo korektorske službe Urada za publikacije pri svojem delu slediti izvirniku, ker ne morejo razločiti med izpuščenim odlomkom in zamolkom. Pred tremi pikami in za njimi je vedno enojni presledek:
„Svet je hotel sprejeti številne ukrepe … navsezadnje pa jih je opustil.“
„Prišel je malo po tem … Vse je bilo končano …“
„Komisija predlaga … uredbo o … enakih možnostih …“
Citati v narekovajih (narekovaji, dvopičje, pika)

Če citat nadaljuje uvodni stavek, dvopičja ne pišemo, pika pa se postavi za končnim narekovajem. To pravilo velja tudi, če je citirani del v narekovajih v novem odstavku:

V tej zadevi Sodišče ugotavlja, da „zelo verjetno gre za prevladujoči položaj […]“.
V tej zadevi Sodišče ugotavlja, da
„zelo verjetno gre za prevladujoči položaj […]“.

Če citat uvaja dvopičje, se začne z veliko začetnico, pika pa se postavi pred končni narekovaj. To pravilo velja tudi, če je citirani del v narekovajih v novem odstavku:

V tej zadevi Sodišče izjavlja: „Zelo verjetno gre za prevladujoči položaj […].“
V tej zadevi Sodišče izjavlja:
„Zelo verjetno gre za prevladujoči položaj […].“
Opomba:
Za različne stopnje narekovajev glej oddelek 4.2.3.
Zadnja sprememba: 15. 6. 2015
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran