ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.9.4 Bibliografski podatki

Navedeni primeri so izmišljeni in služijo le za ponazoritev vrstnega reda različnih elementov.

Navajanje celotne publikacije

Uporabi se naslednji vrstni red:

1.
priimek in ime oziroma začetnica imena avtorja, ločena z vejico;
2.
naslov dela (v ležeči pisavi) in po potrebi številka izdaje;
3.
založnik, kraj izdaje, leto izdaje itd.:
Avtor, A. in Avtor, B., L’Europe et l’environnement, Nathan, Pariz, 2009, 431 str.

Navajanje dela publikacije: prispevek ali članek

Uporabi se naslednji vrstni red:

1.
priimek in ime oziroma začetnica imena avtorja, ločena z vejico;
2.
naslov prispevka ali članka (v narekovajih);
3.
naslov dela (v ležeči pisavi) in po potrebi številka izdaje;
4.
založnik, kraj izdaje, leto izdaje itd.:
Vallet, G., „La nature juridique de l’Union européenne“, Le droit de l’Union, zbirka „Perspectives“, Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2010, str. 2−5.
Opomba:
Do 30. junija 2009: „Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti“. Po potrebi se ohrani izvirno ime.

Navajanje periodičnih ali serijskih publikacij

Uporabi se naslednji vrstni red:

1.
naslov članka, po potrebi (v narekovajih);
2.
naslov periodične ali serijske publikacije (v ležeči pisavi);
3.
številka, datum ali obdobje;
4.
založnik, kraj izdaje, leto izdaje:
„Activités de l’Union en 2009“, Économie, št. 13, Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2010.
Opomba:
Do 30. junija 2009: „Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti“. Po potrebi se ohrani izvirno ime.
Splošne pripombe

Za enostavnejšo uporabo se uporabljajo običajne okrajšave: str., št. itd. (glej prilogo A3). Vsa pojasnila (pogostost izhajanja, kraj izdaje itd.) se navedejo v slovenskem jeziku.

Zadnja sprememba: 12. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran