ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.4.2 Omejitev avtorskih pravic (pravica reproduciranja in/ali ponovne uporabe)

V publikacijah Evropske unije pravice reproduciranja (glej oddelek 5.4.1) spremlja pojasnilo (omejitev avtorskih pravic), ki opredeljuje stopnjo zaščite.

Opomba:
Če tega pojasnila ni, je delo popolnoma zaščiteno ob upoštevanju izjem, opredeljenih v raznih nacionalnih zakonodajah in mednarodnih konvencijah:
© Evropska unija, [letnica]

Splošna omejitev (reprodukcija)

Za publikacije institucij, organov in agencij Evropske unije (razen za Evropsko komisijo, ki ima posebno navedbo) je običajna omejitev, ki jo priporoča Urad za publikacije, naslednja:

© Evropska unija, [letnica]
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.

Po potrebi lahko običajno omejitev spremljajo dodatni pridržki ali izjave o omejitvi odgovornosti (glej oddelek 5.4.3).

Posebna omejitev za Evropsko komisijo (ponovna uporaba)

Evropska komisija izvaja politiko ponovne uporabe svojih dokumentov v skladu s Sklepom 2011/833/EU z dne 12. decembra 2011.

Za dela Evropske komisije se razen nekaterih izjem (glej člen 2 navedenega sklepa) načeloma uporablja navedba ponovne uporabe. V skladu z določbami navedenega sklepa, ki določa možnost dodatnih pogojev (glej oddelek 5.4.3), Urad za publikacije še priporoča, da se vključi obveznost uporabnika, da navede vir dokumenta:

© Evropska unija, [letnica]
Ponovna uporaba je dovoljena z navedbo vira.
Politiko ponovne uporabe dokumentov Evropske komisije ureja Sklep 2011/833/EU (UL L 330, 14.12.2011, str. 39).
Morebitna vprašanja naslovite na službo za avtorske pravice pri Uradu za publikacije (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Zadnja sprememba: 10. 5. 2019
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran